Liturgiczna Służba OłtarzaLiturgiczna Służba Ołtarza - gromadzi chłopców z naszej parafii, którzy służą przy ołtarzu Pana Jezusa. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należą tak ministranci, jak i lektorzy, którzy pełnią odpowiednie posługi w czasie różnorakich celebracji liturgicznych. Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służąc Bogu ministrant i lektor przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

 


 


Głównym patronem ministrantów jest Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842r. w Riva di Chieri we Włoszech. Był synem kowala i krawcowej. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Już w wieku 5 lat chciał służyć do Mszy św. Sam przenosił Mszał Rzymski, co dla tak małego dziecka o wątłym zdrowiu było czymś trudnym. Przychodził na poranne msze. Już w wieku 9 lat proboszcz, po naradzeniu się z innymi kapłanami, dopuścił go do I Komunii Św. W tamtych czasach dopiero dzieci 12 letnie przyjmowały po raz pierwszy Pana Jezusa do serca.
W wieku 12 lat poznał ks. Bosko. Dominik pragnął zostać księdzem. Miał bardzo dobre stopnie. Kiedyś nie poszedł do szkoły, a znajomi nie wiedzieli gdzie on się znajduje. Odnalazł go ks. Bosko w kościele przed tabernakulum. Kiedy szturchnął Dominika ten spytał się która godzina. Okazało się, że kilka godzin klęczał przed tabernakulum. Ks. Bosko zrozumiał, że Dominik rozmawiał z Panem Jezusem. Niestety Dominik Savio nie miał dobrego zdrowia. Z powodu choroby musiał wyjechać do domu, gdyż zmiana klimatu miała mu pomóc. Umierając 9 marca 1857r. w Mondonio powiedział do ojca: Jakież piękne rzeczy widzę. Dominik nie zrealizował swego marzenia. Nie został salezjaninem. Dominik Savio został beatyfikowany w Roku Jubileuszowym 1950 przez Czcigodnego Piusa XII. Tenże Papież kanonizował go 12 czerwca 1954r. Na uroczystości były tłumy wiernych. Droga na ołtarze nie była łatwa. W Watykanie zastanawiano się, czy tak młoda osoba może zostać kanonizowana. Pius XII nie miał wątpliwości. Wiek miał być "atutem" Dominika. Wskazywał, że już w młodości można osiągnąć świętość, a to najlepszy przykład dla młodzieży.

Modlitwa do Św. Dominika Savio
Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen


 


Zasady Ministranta:
1. Kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi  Panu w ludziach.
3. Rozwija w sobie życie Boże.
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy
5. Poznaje liturgię, i żyje nią.
6. Modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem i bratem.
8. Swoja chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

                                   Modlitwa ministrantów przed Mszą św.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.


Modlitwa ministrantów po Mszy św.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

Hymn Ministranta Króluj nam Chryste

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.
 
 
Ministranci i lektorzy posługujących w naszej parafii:


Kandydaci:

Ministranci:

Lektorzy:

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Berowski
Maciej Fudała
Gabriel Kalemba
Roch Rudzki
Łukasz Zapała
Paweł Zapała
Szymon Kurek
Dawid Pociecha
Mateusz Hoffman
Kacper Śledziński
Karol Tyrański
Tomasz Knapik
Jakub Pietrzyk
Dominik Patucha
Igor Chrząścik
Wojciech Kotulski
Jakub Rams
Łukasz Dym
Kamil Dyba
Miłosz Stolarz
Jakub Swerczek
Maciej Gregorczyk
Adam Gudwański

Damian Cygan
Jakub Fudała
Adrian Patyk
Filip Langer
Michał Ulczok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkania: sobota godzina 9. 30.
Opiekun grupy: ks. Rafał Kluska

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg

Rozmiar tekstu

A- A A+

Zmiana kontrastu

Słowo Boże na dziś

Mogiły - Balin

Prezentacja